Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Opština Kovačica dobila automobil koji će koristiti Mobilni tim

Mobilnim timovima gradova i opština u Srbiji koji se bave inkluzijom Roma 11.marta u okviru programa podrške EU, uručeni ključevi 30 automobila “Fiat Tipo”, kao i 30 laptop računara, a u cilju podizanja njihovog kapaciteta i adekvatnog funkcionisanja. Među opštinama koje su dobile automobile i laptop računare je i opština Kovačica. Ispred opštine Kovačica, ugovor o preuzimanju automobila i laptopa, potpisala je pomoćnica predsednika opštine Kovačica, Marijana Meliš.

Opština Kovačica dobila automobilni koji će koristiti Mobilni tim formiran u okviru uspešne inkluzije Roma koja se sprovodi u okviru lokalnih akcionih planova namenjenim ovoj nacionalnoj zajednici.

Program “Podrška EU inkluziji Roma–Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” od 2017. sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), finansira EU, a glavni korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministar Zoran Djordjević rekao je da su Romi deo Srbije i njeni ravnopravni građani.

“Ne treba samo jednom u toku godine da pričamo o problemima romske populacije, već o njima i njihovim problemima treba da se brinemo svakodnevno. Oni zaslužuju da budu građani kao i svi ostali”, ocenio je Djordjević.

Ministar je kazao da je inkluzija Roma osetljivo i dvosmerno pitanje koje, po njegovim rečima, zahteva svesnost pripadnika romske populacije da imaju mogućnost da budu deo šire društvene zajednice, ali i njihovu želju da to postanu.

“Mobilni timovi za inkluziju Roma su pravi primer kako iskustva EU u toj oblasti možemo da prenesemo u Srbiju”, naveo je Djordjević.

Dodao je da je Srbija zemlja u kojoj živi veliki broj nacija, kao i da je ona primer toga kako nacije treba da se ophode jedna prema drugoj.
Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kazao je da će dodela automobila i računara mobilnim timovima koji se bave inkluzijom Roma omogućiti bolje i lakše ostvarivanje usluga namenjenih romskoj zajednici.
“Te usluge odnose se na socijalnu zaštitu, zdravstvo, zapošljavanje i druge oblasti. A vozila će predstavnicima lokalnih samouprava pružiti priliku da posete i one pripadnike romske zajednice koji žive u veoma udaljenim mestima”, rekao je Fabrici.

On je ukazao da je jedna od osnovnih vrednosti EU socijalna inkluzija, solidarnost, kao i pomoć najugroženijima, a da je romska zajednica medju najugroženijim populacijama u Srbiji i zato zaslužuje posebnu pažnju.

“Do sad smo u ovoj oblasti obezbedili 1,4 miliona evra, a u budućnosti planiramo i dodatnih 20 miliona evra”, naveo je Fabrici.
Po njegovim rečima, neke od aktivnosti EU u Srbiji odnose se i na obezbedjivanje bespovratne pomoći nevladinom sektoru koji se bavi romskom zajednicom.

“Kada je reč o ovakvim osetljivim pitanjima, jako je važna koordinacija izmedju vlasti na lokalnom i centralnom nivou jer se politike kreiraju na centralnom nivou, ali se život odvija na lokalnom”, naveo je Fabrici.

On je dodao da su mobilni timovi za inkluziju Roma “novitet u Srbiji”, ali ne i u EU.

Generalni sekretar SKGO Djordje Staničić rekao je da je cilj Programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma” da pripadnici romske populacije postanu deo šireg društva u Srbiji.

On je ocenio da u osnaživanju sveukupnog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama u Srbiji veoma važnu ulogu imaju mobilni timovi koji se time bave.

“Na ovaj način ostvarujemo i povezivanje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, koja je doneta na nacionalnom nivou sa lokalnim akcionim planovima za inkluziju Roma”, objasnio je Staničić.

Dodao je da će SKGO nastaviti da bude “važan partner EU u realizovanju aktivnosti čiji je glavni cilj uključivanje romske populacije u društvenu zajednicu”.