Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XXIV sednica Skupštine opštine Kovačica

Dana 27. marta 2019. godine u velikoj sali za sednice u zgradi opštine održana je XXIV sednica Skupštine opštine Kovačica sa sledećim dnevnim redom :

 1. Razmatranje predloga i donošenje Statuta opštine Kovačica
 2. Razmatranje predloga Odluke o angažovanju eksternog revizora za reviziju završnog računa budžeta Opštine Kovačica za 2018.g.
 3. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji Opštine Kovačica
 4. Razmatranje predloga Odluke o dimničarskim uslugama
 5. Razmatranje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima
 6. Razmatranje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Kovačica za 2019.g.
 7. Razmatranje Plana rada Doma kulture „3. Oktobar“ Kovačica za 2019. godinu
 8. Razmatranje Plana rada Doma kulture „Mihajlo Pupin“ Idvor za 2019. godinu
 9. Razmatranje Plana rada Doma kulture „Jožef Atila“ Debeljača za 2019. godinu
 10. Razmatranje Plana rada Doma kulture „Mihal Babinka“ Padina za 2019. godinu
 11. Razmatranje Plana rada Doma kulture „Mita Živkov-Lala“ Crepaja za 2019. godinu
 12. Razmatranje Plana rada Doma kulture „Doina“ Uzdin za 2019. godinu
 13. Razmatranje Plana rada Doma kulture „Vladimir M. Fijat“ Samoš za 2019. godinu
 14. Razmatranje Plana rada Crvenog krsta Kovačica za 2019. godinu
 15. Razmatranje Plana i Programa rada Galerije naivne umetnosti Kovačica za 2019. godinu
 16. Razmatranje Plana i Programa rada Opštinske biblioteke Kovačica za 2019. godinu
 17. Razmatranje i usvajanje Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g.