Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Otvoreni podaci – Otvorene mogućnosti u jedinicama lokalne samouprave

Dana 3. i 4. juna 2019. godine u Beogradu održano je savetovanje na temu “Otvoreni podaci u jedinicama lokalne samouprave” koju je organizovala Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Savetovanju je prisustvovala savetnica za informatiku i elektronsku obradu podataka Nikoleta Šimak. Savetovanje je održano sa ciljem da se proširi znanje o konceptu otvorenih podataka. Poseban fokus je stavljen na lokalni nivo i razmatranje načina na koji jedinice lokalne samouprave mogu da se uključe u inicijativu za otvorene podatke, da se informišu o zakonodavnom i strateškom okviru, dosadašnjim rezultatima projekta “Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti” ali i da se bolje korisnici upoznaju sa Portalom otvorenih podataka, primerima dobre prakse i iskustvima gradova koji su već uključeni u inicijativu kao i sa primerima uspešnog koriščenja otvorenih podataka ali i praktičnim koracima koje lokalne samouprave treba da preduzmu u cilju otvaranja podataka.