Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje o donetom Rešenju o izmeni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada

Opštinska uprava Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 – dr. zakon) objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju o izmeni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada, operatera „BANAT METAL“ D.O.O. Industrijsko naselje bb, Debeljača.