Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XXV sednica Skupštine opštine Kovačica

Седница Скупштине општине Ковачица одржана је 25. јуна 2019. године у великој сали за седнице у згради општине Ковачица са почетком у 11 часова.

За ову седницу предвиђен је следећи дневни ред :

 1. Разматрање предлога Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Ковачица за 2018.г.
 2. Разматрање предлога Одлуке о задуживању Општине Ковачица ради улагања у капиталне инвестиције у 2019.г.
 3. Разматрање предлога Одлуке о Месним заједницама на територији Општине Ковачица
 4. Разматрање предлога Одлуке о усвајању Финансијског извештаја ЈП „Дирекција за изградњу Општине Ковачица“ Ковачица – у ликвидацији за 2018.годину
 5. Разматрање предлога Одлуке о расподели добити, односно покрићу губитка ЈП „Дирекција за изградњу Општине Ковачица“ Ковачица – у ликвидацији за 2018.годину
 6. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Дебељача за 2018. годину
 7. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Ковачица за 2018. годину
 8. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Црепаја за 2018. годину
 9. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Уздин за 2018. годину
 10. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Падина за 2018. годину
 11. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Самош за 2018. годину
 12. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Идвор за 2018. годину
 13. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2018.г.
 14. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2018.г.
 15. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Михал Бабинка“ Падина за 2018.г.
 16. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош за 2018.г.
 17. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Мита Живков-Лала“ Црепаја за 2018.г.
 18. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „3. октобар“ Ковачица за 2018.г.
 19. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Доина“ Уздин за 2018.г.
 20. Разматрање Извештаја о раду, Извештаја о финансијском пословању за 2018.г. и Програма рада за 2019.г. Центра за социјални рад „Ковачица“ Ковачица
 21. Разматрање Финансијског извештаја Туристичке организације Општине Ковачица за 2018.г.
 22. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Општинске библиотеке Ковачица за 2018.г.
 23. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Галерије наивне уметности Ковачица за 2018.г.
 24. Разматрање и усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ковачица за период од 01.01.2019.г. до 31.03.2019.г.
 25. Разматрање предлога Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Ковачица за 2019. и 2020.г.
 26. Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ „Михајло Пупин“ Идвор
 27. Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Гимназије „Михајло Пупин“ Ковачица