Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XXVI sednica Skupštine opštine Kovačica

Седница Скупштине општине Ковачица одржана је 10. јула 2019. године у великој сали за седнице у згради Општинске управе Ковачица са почетком у 11 часова.

За ову седницу предвиђен је следећи дневни ред :

  1. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ковачица за 2019. годину (ПРВИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ-РЕБАЛАНС I) и измене и допуне Кадровског плана Општине Ковачица за 2019.г.
  2. Разматрање предлога Одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације за ветропарк „Ковачица“
  3. Разматрање предлога Одлуке одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији Општине Ковачица
  4. Разматрање измена Програма пословања ЈП „Наш стан“ Ковачица за 2019.г.
  5. Разматрање предлога Решења о образовању Комисије за планове Општине Ковачица
  6. Разматрање предлога Решења о именовању Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница
  7. Разматрање предлога Решења о именовању Другостепене комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница