Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni oglas za izdavanje u zakup

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке о давању у закуп пословног простора и Закључка Општинског Већа Општине Ковачица Комисија за спровођење поступка издавања у закуп, прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Ковачица објавила Jавни оглас за издавање у закуп пословног простора методом јавног надметања. Видети у наставку.