Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Održana 28. sednica Skupštine opštine Kovačica

Danas je održana 28. sednica Skupštine opštine Kovačica u velikoj sali za sednice u zgradi Opštinske uprave opštine Kovačica, sa početkom u 11,00 časova.
Za ovu sednicu predlažen je sledeći

D N E V N I     R E D

1. Razmatranje predloga Odluke o donošenju izmena i dopuna Prostornog plana opštine Kovačica,
2. Razmatranje predloga Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Kovačica,
3. Razmatranje predloga Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Crepaja,
4. Davanje saglasnosti na Statut mesne zajednice Kovačica,
5. Davanje saglasnosti na Statut mesne zajednice Padina,
6. Davanje saglasnosti na Statut mesne zajednice Debeljača,
7. Davanje saglasnosti na Statut mesne zajednice Crepaja,
8. Davanje saglasnosti na Statut mesne zajednice Uzdin – Putnikovo,
9. Davanje saglasnosti na Statut mesne zajednice Samoš,
10. Davanje saglasnosti na Statut mesne zajednice Idvor.

Sednici je prisustvovalo 24 odbornika Skupštine opštine Kovačica, a sve tačke dnevnog reda izglasane su sa 23 glasa.