Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Oбука ”Нови приступи, методологије и организациони модели у управљању јавном својином” одржана у Ковачици

Изградња капацитета у области управљања јавном имовином запослених у општинама Ковачица и Ковин, једна је од активности која ће се реализовати кроз пројекат „Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином”.

 

Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Обука је одржана 5. и 6. септембра 2019. године у Месној заједници општине Ковачица. Циљ ове обуке је да се службеници Општинске управе Ковачица припреме за ново и ефикасније управљање јавном својином. Осамнаест службеника Општинске управе имало је прилику да сарадњи са експертима за управљање јавном својином унапреде своја знања о приступима, методологији и организационим моделима у управљању јавном својином. Теме којима је била посвећена посебна пажња су: најважнији законски оквири у области уписа права јавне својине ЈЛС, примери добре праксе управљања општинском имовином у региону, као и о обавези вођења евиденције јавне својине у складу са прописима Републике Србије. На обуци је представљен пример софтвера за вођење евиденције јавне својине Општине Беочин.

 

 

Пројекат има за циљ да допринесе руралном развоју у Ковину и Ковачици кроз стварање ефикасног система управљања јавном имовином. Пројекат ће повећати капацитет општина у Ковачици и Ковину за интегрално управљање јавном својином, развити ефикасан и транспарентан систем прикупљања и обраде података у складу са законским захтевима за управљање јавном својином и подржати развој нових пословних модела и инвестиционих пројеката за коришћење својине кроз управљање портфолиом јавне својине.