Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Opština Kovačica i Fakultet za sport i fizičku kulturu: Za našu zdravu budućnost

Projekat koji sprovodi crepajska Osnovna škola Sava Žebeljan u saradnji sa opštinom Kovačica podrazumeva saradnju sa Fakultetom za sport i fizičku kulturu iz Novog sada, a ogleda se u organizovanju sistematskih pregleda dece učenika osnovnih škola sa teritorije opštine.

Razlog za organizovanje sistematskih pregleda javio  se iz potrebe preventive eventualnih deformiteta kod dece koji mogu da se jave nepravilnim sedenjem, držanjem, preteranom upotrebom mobilnih telefona i slično. Svaki od roditelja dobiće izveštaj analizu zdravstvenog stanja deteta i na taj način moći će da preduzme neophodne korake radi poboljšanja zdravstvenog stanja deteta. Veliki problem je generalni pad fizičke aktivnosti usled korišćenja pametnih uređaja, čak 2/3 dece ima potencijalni problem i zato je potrebno delovati na vreme i preventivno.

Danilo Radanović ispred Fakulteta za sport i fizičku kulturu preporučuje afirmisanje sporta i u slobodno vreme i tokom školskih aktivnosti kao preventivu za gojaznost i nepravilnosti u rastu i razvoju kod dece.