Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XXIX sednica Skupštine opštine Kovačica

Седница Скупштине општине Ковачица одржаће се 25. октобра 2019. године у великој сали за седнице у згради Општинске управе општине Ковачица са почетком у 11 часова.

За ову седницу предлаже се следећи дневни ред :

Разматрање предлога Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара

Разматрање предлога Одлуке о боравишној такси

Разматрање предлога Консолидованог извештаја о извршењу буџета Општине Ковачица за период јануар-септембар 2019.г.

Разматрање Извештаја о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Ковачица, одржаним дана 08.09.2019.г.

Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ПУ „Колибри“ Ковачица за радну 2018/2019.г. и Годишњег плана рада за радну 2019/2020.г.

Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ковачица за период од 01.01.2019.г. до 30.06.2019.г.