Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

JAVNI POZIV: Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama za sprovođenje projekata u okviru PROGRAMA PODRŠKE LOKALNOJ ZAJEDNICI 

Privredno društvo „Electrawinds K-Wind“ doo Kovačica, nosilac projekta Vetropark „Kovačica“, raspisuje 

JAVNI POZIV 

Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama za sprovođenje projekata 

u okviru 

PROGRAMA PODRŠKE LOKALNOJ ZAJEDNICI 

Opšti cilj programa: Program podrške lokalnoj zajednici sprovodi društvo „Electrawinds K-Wind“ doo kao nosilac izgradnje projekta Vetropark „Kovačica“ vođeno idejom da pomogne što širem krugu organizacija sa teritorije opštine Kovačica, kao području na kojem investira i posluje, i da podrži što veći broj kvalitetnih projekata koji će doprineti unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici tokom 2020. i 2021. godine. 

Korisnici sredstava: Na konkursu mogu učestvovati sve organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i sva udruženja građana i sportska udruženja i klubovi koji su registrovani i obavljaju svoje aktivnosti na teritoriji opštine Kovačica. 

Uslovi učešća: Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave: 

da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 

  1. godine, da nemaju bilo kakve dospele i neizmirene poreske obaveze, i da su neprofitabilnog karaktera. 

Najveći iznos dostupan po projektu: Najveći iznos sredstava koji se može dobiti za realizaciju pojedinačnog projekta iznosi 5.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave. 

Dobijena sredstva se mogu koristiti za sledeće namene: 

– zaštita i unapređenje životne sredine; – projekti infrastrukturnog unapređenja; – obrazovanje; – podrška mladima; – sport; – promocija obnovljivih izvora energije; – inovacije. 

| ELECTRAWINDS K- Wind D.O.O. Social Capital: RSD 149.410.000 Đorđa Stanojevića 12, 11070 New Belgrade, Serbia T +381 (0)11 78.53.700 | F +381 (0)11 71.222.57 TIN: 107472770 | registration number: 20810203 Erste Bank a.d. Novi Sad: 340-1101703426 

Potrebna dokumentacija: 

– popunjen obrazac prijave; – detaljan opis projekta za koji se traže sredstva. 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava: Neophodno je popuniti obrazac prijave koji se može preuzeti sa internet stranice vetroparka „Kovačica“ (www.vpkovacica.rs) i zajedno sa detaljnim opisom projekta za koji se traže sredstva poslati, potpisanog od strane odgovornog lica, na e-mail adresu donationvpkovacica@newenergy.rs

Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata. 

Rok za podnošenje prijava je: 15. decembar 2019. 

Način odlučivanja o dodeli sredstava: Nakon prijema svih prijava i zatvaranja roka za podnošenje novih, komisija formirana od strane zastupnika „Electrawinds K-Wind“ i njihovih pravnih savetnika će odlučiti koji projekti će biti finansirani i u kom iznosu. Komisija će imati diskreciono pravo da odredi projekte koji će biti finansirani, ukupan budžet za realizaciju Programa podrške lokalnim organizacijama, kao i iznose koji će biti odobreni za svaki od odabranih projekata. Protiv odluke komisije neće biti dozvoljena žalba. Podnošenjem obrasca prijave, podnosilac prijave potvrđuje da se slaže sa odredbama ovog stava i odriče se prava na korišćenje bilo kakvih pravnih lekova protiv odluke komisije. 

Nakon donošenja odluke od strane komisije a koja će biti predmet revizije od strane Društva, svim kandidatima će biti poslata obaveštenja u formi pisma ili e-mail poruke da bi se obavestili o rezultatima javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

“Electrawinds K-Wind” doo zadržava pravo da povuče ovaj javni poziv u bilo kom trenutku bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade podnosiocima prijava. 

Sve troškove pripreme i podnošenja prijava (ili bilo kakve troškove u vezi sa tim) snose podnosioci prijava i ne mogu biti predmet vraćanja. 

U Kovačici, dana 1. novembra 2019. 

| ELECTRAWINDS K- Wind D.O.O. 

Social Capital: RSD 149.410.000 JNA 50/5, Kovacica, Serbia T +381 (0)11 78.53.700 | F +381 (0)11 71.222.57 TIN: 107472770 | registration number: 20810203 Erste Bank a.d. Novi Sad: 340-1101703426 

2019-10-31 20:37:39

Kovačica: u toku konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama za sprovođenje projekata u okviru Programa podrške lokalnoj zajednici

[…] Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata, navodi se na sajtu Opštine Kovačica. […]