Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XXX sednica Skupštine opštine Kovačica

Дана 20. новембра 2019. године у великој сали за седнице у згради општине одржана је XXX седница скупштине општине Ковачица са следећим дневним редом :

 1. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ковачица за 2019. годину (ДРУГИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ-РЕБАЛАНС II)
 2. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о боравишној такси
 3. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе у Општини Ковачица
 4. Разматрање предлога Одлуке о такси превозу путника и лимо сервису на територији Општине Ковачица
 5. Разматрање предлога Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга
 6. Разматрање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за “Ветропарк Црепаја”
 7. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима
 8. Разматрање предлога Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима
 9. Разматрање предлога Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и улица на територији општине Ковачица
 10. Разматрање измена Програма пословања ЈП “Наш стан” Ковачица за 2019.г.
 11. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП „Наш стан“ Ковачица за 2018.г.
 12. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП „Релаx“ Ковачица за 2018.г.
 13. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП РТВ Општине Ковачица за 2018.г.
 14. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Рад“ Црепаја за 2018.г.
 15. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Падина“ Падина за 2018.г.
 16. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Самош“ Самош за 2018.г.
 17. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Елан“ Ковачица за 2018.г.
 18. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Банат“ Уздин за 2018.г.
 19. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Идвор“ Идвор за 2018.г.
 20. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „4.октобар“ Дебељача за 2018.г.