Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obavezna prijava objekata za smeštaj

Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019) propisana je obaveza nekategorisanim ugostiteljskim objektima (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) vrsta: hostel, prenoćište, konačište, hotel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i nekategorisanim objektima za smeštaj nautičkog turizma i nekategorisanim ugostiteljskim i lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, koji se nalaze na teritoriji opštine Kovačica da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave (JLS).

Isto tako dana 21. decembra stupio je na snagu Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019).
Rok za prijavu je 20. mart 2020. godine.

Jedinice lokalne samouprave će izdavati uverenja nekategorisanim objektima kako bi mogli da ostvare pravo na učešće u šemi dodele vaučera korisnicima za 2020. godinu.

Takođe, pozivamo sva lica koja se bave izdavanjem smeštaja u domaćoj radinosti a još nisu registrovali i kategorisali svoj objekat (kuća, soba, apartman ili seosko turističko domaćinstvo), da se prijave. Sva dokumenta možete naći na sajtu Opštine Kovačica ili Turističke organizacije opštine Kovačica.

Za sve informacije obratiti se e mail: razvoj@kovacica.org ili na adresi Maršala Tita 50, kancelarija LER-a , ili na telefon 661-112 lokal 121. Osobe za kontakt Ana Pišpecki i Mariana Gajan Venjarski.

Prijavu preuzeti u nastavku :