Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

KONTAKT CENTRI ZA POMOĆ STARIJIMA

Štab za vanredne situacije opštine Kovačica

U opštini Kovačica počeo je sa radom Kontakt centar koji je prvenstveno namenjen za komunikaciju sa starim i iznemoglim licima sa teritorije opštine Kovačica, osobama koja spadaju u rizičnu grupu preko 65 godina, kao i licima koja imaju zdravstvene probleme (kardiovaskularni bolesnici, dijabetes, osobe sa malignim bolestima, asmatičari).
Oni mogu da se obrate Štabu za vanredne situacije u okviru svojih mesnih zajednica za pružanje neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih životnih namirnica i medikamenata.
Telefoni Kontakt centra su:

Kovačica: 013/662-472 i 062/88-92-708
Crepaja: 013/671-407 i 062/889-27-05
Padina: 013/667-007 i 062/888-05-36
Debeljača: 013/664-159 i 062/88-92-344
Samoš: 013/675-323 i 062/88-92-713
Idvor: 013/676-079 i 062/888-05-37
Uzdin i Putnikovo: 013/673-303 i 062/88-80-521

Radno vreme centra je od 7:00 do 20:00 časova radnim danima, a vikednom od 07:00 do 15:00 sati.
Dostavu namirnica i medikamenata će raditi isključivo lica delegirana od Štaba za vanredne situacije opštine Kovačica sa legitimacijama.