Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Prijavite dete za vrtić elektronski – rok od 4. do 8. maja

Од сада могућа пријава деце у Вртић електронски и у општини Ковачица

Ковачица, март месец, 2020. године – Грађани општине Ковачица од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу/ предшколске установе.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.

Од ове године услуга ће бити омогућена  у 140 градова и општина као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве дете у предшколску установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

На мејл адресу kolibri.upis@gmail.com можете доставити додатну документацију, уколико буде потребе.
Контакт особе из предшколске установе за рад са родитељима су:
Ана Сабо и
Ивана Сианта
Сва ваша питања можете упутити на мејл колибри.упис@гмаил.цом и на телефон
Ана Сабо, 0628090948
Ивана Сианта, 0628090960

De acumesteposibilăînregistrareacopiilor la grădinițăînformă electronic șiînlocalitate Covăcița

CovăcițaIIIluna, 2020 – Cetățeniilocalității de Covăcițaacum pot anunțacopiiiîninstituțiilepreșcolare / preșcolareîntr-un mod complet electronic șigratuit.

ServiciuleVrtićreprezintăanunțareaelectronică a copiilorpentruînscriereaîninstituțiilepreșcolarePărințiinu maisuntnevoițisămeargă la diferiteghișeepentru a înregistracopilulîninstituțiapreșcolară,civaputeasăfacăacestlucrupePortaluleUprava

Începând cu acest an, serviciulva fi oferitîn 140 de orașeșimunicipalități, ca o modalitatemaiușoară, mairapidă, completelectronicășigratuită de a înscrie un copilla grădiniță.

Înaintarea electronic aanunțului se face doarprincompletareaunuiformular online, iaratașareacertificatelor de naștere, a certificatelor de ședereși de angajare nu estenecesară, deoareceacestease obțin automat. Înprezent, implementareaacestuiserviciuesteîn curs de desfășurareîntoateorașeleșimunicipalitățile din Serbia.

Od teraz je možná elektronická prihláška do škôlky aj obci

Kovačica, III mesiac, 2020. – Občania Kovačicaodteraz, úplneelektronický a zdarma, môžuprihlásiťdetinazápis do predškolskejustanovizne.

SlužbaeŠkôlkapredstavujeelektronickúprihlašku pre zápis do predškolskejustanovizne.

Rodičviacejnemusíprichádzať do škôlkynazápis, ale prihláškumôžeurobiťelektronickýnaPortáli e-Uprava.

Od tohotorokuslužbabudeumožnená v 140  mestách a obcí ako ľahší, rýchlejší, zdarma a úplne elektronický spôsob prihlašky dieťaťa do predškolskej  ustanovizne.

Elektronická prihlaška sa vykonáva jednoducho, vyplnením online folmulára a dokladanie  víťahov z matriki rodenných, pobyt a doklad o zamestnaní nie je potrebné priniesť, automatický sa získavajú. V tomto čase sa vykonávanie tejto služby uskutočňuje vo všetkých mestách a obciach v Srbsku.

Mostantólelektronikusanlehet iratkozni azóvodában, Antalfalva

Antalfalva, III hónap 2020.évben – LakosságAntalfalvapolgárai most márelektronikusútonésingyenesenjelentkezhetnek a gyermekek ,óvodaiintézményekbetörténőbeiratkozáshoz.
Az e Óvodaszolgáltatáselektronikusjelentkezési lap a gyermekekszámáraazóvodaibeiratkozáshoz. A szülőnekmárnemkellkülönfélepultnáljárnia, amikorgyermekétóvodábanregisztrálja, hanemelektronikusanjelentkezhetaz e-KormányzatiPortálon.
Idénkezdve a szolgáltatást 140 városbanésönkormányzatbanfogjáknyújtani, mivelezegykönnyebb, gyorsabb, teljesenelektronikusésingyenesmódja a gyermekóvodaibeiratkozásának.
Azelektronikusbejelentésegyszerű.

Mostantólelektronikusanés a gyermekek is regisztrálhatókazóvodában
Azelektronikusbenyújtásegyszerűenegy online űrlapkitöltéséveltörténik, és a születésianyakönyvikivonat, a tartózkodásiésfoglalkoztatásiigazoláscsatolásanemszükséges, mivelezeketautomatikusanmegkapják. Jelenlegennek a szolgáltatásnak a bevezetésefolyikSzerbiaösszesvárosábanés településén.

.