Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Preporuka Vlade: Vreme je da nastavimo da radimo punim kapacitetom uz oprez

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 na 20. sednici održanoj 24. aprila 2020. godine, doneo je
ZAKLjUČAK

1. Preporučuje se svim privrednim subjektima, a naročito privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnu delatnost, da rade, odnosno da nastave rad punim kapacitetom, uz poštovanje preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga.
2. Preventivne mere iz tačke 1. ovog zaključka podrazumevaju organizaciju posla, radnih aktivnosti i radnog prostora na taj način da se osigura bezbednost zaposlenih i korisnika usluga, kupaca, i drugih lica koja ulaze u poslovne prostorije, među koje mere spadaju:
• fizički razmak među zaposlenima (tzv. fizička distanca), odnosno organizacija radnih aktivnosti i radnog prostora na način da se izbegne direktan kontak između lica kada god to priroda posla dozvoljava,
• obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno postavljanje dezo barijera (dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom)
• obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije,
• obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica,
• obavezna dezinfekcija nogu i ruku svih lica koja ulaze u poslovni prostor,
• često provetravanje svih prostorija,
• redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija,
• u slučaju sumnje da neko lice ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice privrednog subjekta dužno je da, bez odlaganja udalji to lice iz radnih prostorija, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti,
• sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odn. proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih lica.
3. Institut za javno zdravlje Srbije će o ovom zaključku bez odlaganja obavesiti sve institute odnosno zavode za javno zdravlje jedinica lokalne samouprave i upravnih okruga, kao i sve druge učesnike u sistemu javnog zdravlja.

KRIZNI ŠTAB ZA SUZBIJANjE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
KOOPREDSEDAVAJUĆI
Ana Brnabić, s.r. PREDSEDNIK VLADE ZA TAČNOST OTPRAVKA:
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE