Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

XXXIV sednica Skupštine opštine Kovačica

Дана 14. маја 2020. године у великој сали Дома културе у Ковачици одржана је XXXIV седница скупштине општине Ковачица са следећим дневним редом :

 1. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључак Штаба за ванредне ситуације Општине Ковачица, донет за време трајања ванредног стања, бр. 15/20-04 од 24.03.2020.г.
 2. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључак Штаба за ванредне ситуације Општине Ковачица, донет за време трајања ванредног стања, бр. 19/20-04 од 30.03.2020.г.
 3. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључак Штаба за ванредне ситуације Општине Ковачица, донет за време трајања ванредног стања, бр. 21/20-04 од 06.04.2020.г.
 4. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључак Штаба за ванредне ситуације Општине Ковачица, донет за време трајања ванредног стања, бр. 23/20-04 од 06.04.2020.г.
 5. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ковачица за 2020.г. (ДРУГИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ-РЕБАЛАНС II)
 6. Разматрање предлога Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета Општине Ковачица за 2019.г.
 7. Разматрање предлога Одлуке о локалном омбудсману Општине Ковачица
 8. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације за „ВЕТРОПАРК ЦРЕПАЈА“
 9. Разматрање предлога Одлуке о прибављању у јавну својину Општине Ковачица непокретности-пословни простор уписан у лист непокретности бр. 4160, к.о. Црепаја, број парцеле 1379/3
 10. Разматрање предлога Одлуке о ближем дефинисању права и обавеза Јавних комуналних предузећа у обављању поверених послова комуналне делатности „пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода“
 11. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Ковачица за 2018.г.
 12. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2019.г.
 13. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2019.г.
 14. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Михал Бабинка“ Падина за 2019.г.
 15. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош за 2019.г.
 16. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Мита Живков-Лала“ Црепаја за 2019.г.
 17. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „3. октобар“ Ковачица за 2019.г.
 18. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Доина“ Уздин за 2019.г.
 19. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Туристичке организације Општине Ковачица за 2019.г.
 20. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Општинске библиотеке Ковачица за 2019.г.
 21. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Галерије наивне уметности Ковачица за 2019.г.
 22. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Центра за социјални рад “Ковачица“ Ковачица за 2019.г.
 23. Разматрање Плана рада Дома културе „3. Октобар“ Ковачица за 2020.г.
 24. Разматрање Плана рада Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2020.г.
 25. Разматрање Плана рада Дома културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2020.г.
 26. Разматрање Плана рада Дома културе „Михал Бабинка“ Падина за 2020.г.
 27. Разматрање Плана рада Дома културе „Мита Живков-Лала“ Црепаја за 2020.г.
 28. Разматрање Плана рада Дома културе „Доина“ Уздин за 2020.г.
 29. Разматрање Плана рада Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош за 2020.г.
 30. Разматрање Плана и Програма рада Туристичке организације Општине Ковачица за 2020.г.
 31. Разматрање Плана и Програма рада Општинске библиотеке Ковачица за 2020.г.
 32. Разматрање Плана и Програма рада Галерије наивне уметности Ковачица за 2020.г.
 33. Разматрање Годишњег програма рада Центра за социјални рад “Ковачица“ Ковачица за 2020.г.
 34. Разматрање Одлуке о изменама и допунама Годишњег плана рада Предшколске установе „Колибри“ Ковачица за радну 2019/2020.г.
 35. Разматрање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Колибри“ Ковачица
 36. Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе „Лукреција Анкуцић“ Самош
 37. Разматрање и усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ковачица за период од 01.01.2019.г. до 31.12.2019.г.