Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni poziv za dodelu autosedišta

JAVNI POZIV
za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu u 2019. godini i u prvoj polovini 2020. godine – za prevoz dece od 9
do 36 kg
Pozivaju se roditelji ili staratelji sa teritorije opštine Kovačica čija su deca rođena tokom 2019. godine i u prvoj polovini 2020. godine (do 01.06.2020.), da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila.
I Kriterijumi za dodelu besplatnih dečijih autosedišta
1. Prebivalište roditelja ili staratelja na teritoriji opštin Posedovanje putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja, ili člana zajedničkog domaćinstva.
ІІ Potrebna dokumentacija koja se prilaže prilikom podnošenja zahteva:
1. Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular) 2. Dokaz o prebivalištu roditelja/staratelja na teritoriji opštine Kovačica
(fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta
ili potvrda o prebivalištu); 3. Dokaz o posedovanju putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od
roditelja, staratelja ili člana zajedničkog domaćinstva (očitana saobraćajna dozvola vozila ili overeni kupoprodajni ugovor za vozilo. Ukoliko je vozilo u vlasništvu člana zajedničkog domaćinstva potrebna je i fotokopija lične
a adresom prebivališta ili očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu, kao dokaz da živi u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem
zahteva); 4. Izvod iz matične knjige rođenih za dete (fotokopija), odnosno izvodi
izmatične knjige rođenih za svu decu ukoliko roditelj/roditelji imaju dvoje
i više dece (fotokopije izvoda); 5. Dokaz na osnovu kojeg se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz
atične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta jednom roditelju nakon razvoda braka, odluka suda o vršenju roditeljskog prava i sl.) 6. Izjava i Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (dato u prilogu – Obrazac
1 i Obrazac 2) II Dodatne informacije
Obrazac zahteva (prijavni formular) i izjave (Obrazac 1 i Obrazac 2) se mogu preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica, ili sa zvanične internet prezentacije opštine Kovačica