Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Spisak porodica koje su dobile autosedišta

Spisak porodica koje su dobile autosedišta u prilogu.
Dodela je zakazana za 18.06.2020. u Domu kulture 3.oktobar u Kovačici za 11 časova.
Dobro nam došli!
R.BR. IME I PREZIME MAJKE MESTO ADRESA POTPIS
1  MIRKO PETRAŠ  3x PADINA H.DOLINA 40
2 ŽELIMIR BARTOŠ   2x KOVAČICA JNA 60
3 VLADIMIR KOTVAŠ PADINA HVIEZDOSLAVOVA 60
4 NIKOLA ŽIVKOVIĆ CREPAJA PRVOMAJSKA 41a
5 DANIEL TOAĐER UZDIN T.VLADIMIRESKU 174
6 DEJAN PAVLOVIĆ CREPAJA Ž.ZRENJANJINA 18
7 TIJANA HORVAT DEBELJAČA ŽELEZNIČKA 26
8 BRANKO STOJKOVIĆ IDVOR M.PUPINA 31
9 JANA ŠTAUB PADINA PROLETERSKA 26
10 KRALIK MONIKA KOVAČICA MASARIKOVA 167
11 NENAD MITROVIĆ CREPAJA I.L.R 17
12 ALEKSANDAR KRSTIĆ DEBELJAČA M.GORKOG 23
13 ZLATKO HADžIJA IDVOR I.L.R 25
14 JANO HLAVČA PADINA S.KOVAČEVIĆA 49
15 VESELIN TODOROVIĆ KOVAČICA J.ČMELIKA 114
16 IVANA STANKOVIĆ CREPAJA B.JEDINSTVA 20a
17 GABRIELA MARTINOV DEBELJAČA S.KOVAČEVIĆA 82
18 MELANIJA IVANOVIĆ IDVOR Ž.ZRENJANJINA 12
19 MARTIN VALENTA PADINA S.MARINKOVIĆA 9
20 ANA GAGESOVA KOVAČICA M.TITA 21
21 MARINA VOJNOV CREPAJA M.ŽIVKOVA 56
22 TIBOR BAN DEBELJAČA P.ŠANDORA 61b
23 ČEH ZLATKO PADINA VOJVOĐANSKA 1
24 JAN CICKA KOVAČICA M.PUPINA 65
25 TIMEA NJIREĐHAZI DEBELJAČA N.PETRA 68
26 MIROSLAV KOTVAŠ PADINA M.PUPINA 13
27 JOZEF LENHART KOVAČICA V.BRIGADA 21
28 DRAGAN NOVOSELSKI CREPAJA 27.MARTA 57a
29 SOFIJA BOGAR DEBELJAČA B.KIDRAČA 83
30 MILAN MIHALEK PADINA B.P.PINKI  15
31 SVETLANA SVETLIK KOVAČICA MASARIKOVA 84
32 ALEKSANDRA RADIVOJEV CREPAJA S.ŽEBLJANA 9
33 KAROLINA BALOG SUPOROV DEBELJAČA J.ATILE 22
34 MARIANA ČIŽIK PADINA MASARIKOVA 67
35 ANA GLOZIK KOVAČICA Ž.ZRENJNJINA 5
36 DARKO PERIĆ CREPAJA Ž.ZRENJANJINA 6a
37 MARIJA TRAJKOVIĆ BALAN DEBELJAČA S.MIHALJA 19
38 LIDIJA MARČEK PADINA B.RADIČEVIĆA 52a
39 VLASTA POLJAK KOVAČICA ŠTUROVA 8
40 IVANA SVIRČEV CREPAJA PRVOMAJSKA 7
41 ZOLTAN NAĐ DEBELJAČA M.GORKOG 80
42 ANDREA STREHOVSKI PADINA DR.HOLUBEKA 4
43 ZLATKO GLOZIK KOVAČICA DR.JANKA BULJIKA 127
44 MILOŠ PEJIĆ CREPAJA BEOGRADSKA 22
45 SANJA MARKOVIĆ DEBELJAČA N.PETRA 76
46 JAROSLAV URBAN PADINA N.NASELJE 1
47 SUZANA VENJARSKI KOVAČICA TATRANSKA 46
48 SAŠKA DANKUC CREPAJA S.RACIĆA 33
49 ATILA BERKAN DEBELJAČA P.ŠANDORA 70
50 VLADIMIR KUHARIK PADINA B.JEDINSTVA 14
51 ANA HAJKO KOVAČICA NALEPKOVA 41
52 MARIJA ILIĆ DEBELJAČA M.GORKOG 73
53 LJUBOSLAV KOTVAŠ PADINA D.DOLINA 56
54 JAN HUSARIK KOVAČICA DR.JANKA BULJIKA 93
55 ADRIJANA ŠAJN DEBELJAČA B.KIDRAČA 21
56 IVANA HUĐEC PADINA TATRANSKA 9
57 MIROSLAV OMASTA KOVAČICA I.L.R 29
58 ALEN ILIBAŠIĆ DEBELJAČA PAP PALA 72
59 DAN TOMAŠIK PADINA A.SLADKOVIČA 52
60 MILAN EREMIJA KOVAČICA JANOŠIKOVA 109
61 VESNA HRJEŠIK PADINA Ž.ZRENJANJINA 29
62 EMIL JONAŠ KOVAČICA NALEPKOVA 12
63 DANIEL KUKUČKA PADINA J.ČAJAKA 44
64 JOZEF GLOZIK KOVAČICA JANOŠIKOVA 33
65 ELENKA HUĐEC PADINA M.PUPINA 22
66 MARIJA ĐURIŠ KOVAČICA DR.JANKA BULIKA 115
67 ONDREJ KUTALEK PADINA HIEZDOSLAVOVA 49
68 JASNA FEKETY KOVAČICA HURBANOVA 1
69 DANIJEL MAGLOVSKI PADINA 2.OKTOBRA 19
70 MATEJA POPOVIĆ KOVAČICA JANOŠIKOVA 117
71 ZLATKO HALABRIN PADINA A.SLADKOVIČA 48
72 VIEROSLAVA ŠIŠKA KOVAČICA ČAPLOVIČOVA 38
73 MIHAL ŠIRKA PADINA B.RADIČEVIĆA 26
74 SAŠA MISINAJ KOVAČICA ŠAFARIKOVA 22
75 MARTINA BOBOŠ PADINA PARTIZANSKA 3
76 IVANA SVETLIK KOVAČICA JANOŠIKOVA 59
77 JARO ŠIMEK PADINA K.MARKSA 14
78 GLOZIK ANA KOVAČICA 7.V.U.B 7
79 JAN MIKULAŠ PADINA V.VLAHOVIĆA 31a
80 TAMARA ĐURICA KOVAČICA M.PUPINA 71a
81 VLADIMIR PRASKAČ PADINA K.MARKSA 61
82 JAN LENHART KOVAČICA MASARIKOVA 10
83 MIROSLAV SABO PADINA V.BRIGADA 30
84 ANA SAVANOV KOVAČICA ŠTUROVA 114
85 MARIENA ČEH PADINA S.KOVAČEVIĆA 55
86 DRAGANA DžODEN KOVAČICA NALEPKOVA 46
87 GABRIJEL MUNĆAN PADINA JNA 9
88 DARINA PUŠKAR KOVAČICA MASARIKOVA 60
89 BOŽENA MARČEK PADINA HVIEZDOSLAVOVA 16
90 DENIS ŠIMON KOVAČICA TATRANSKA 48
91 ŽELJKA ČAPO TOMEČKOVA PADINA H.DOLINA 27
92 PAVEL HOREŠ KOVAČICA J.BULJIKA 44
93 VLASTA VALENTA PADINA S.MARINKOVIĆA 25
94 BOGDAN SEKULIĆ KOVAČICA HVIEZDOSLAVOVA 30
95 VLADIMIR KUKUČKA PADINA M.KUKUČINA 10
96 SNEŽANA KOTVAŠ PADINA I.L.R 29
97 JAROSLAV POKORACKI PADINA H.DOLINA 35
98 VLADIMIR POVOLNI PADINA I.ANDRIĆA 15
99 PAVEL PETROVIČ PADINA J.ČMELIKA 27
100 ANA UHRIN KORDIĆ KOVAČICA I.L.R 115
101 IVANA BABUHNA PADINA S.KOVAČEVIĆA 56