Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Kovačica

Конститутивна седница Скупштине општине Ковачица одржаће се 21. августа 2020. године у великој сали за седнице у згради Општинске управе општине Ковачица са почетком у 11 часова.

За седницу предлаже се следећи дневни ред :

 1. Извештај Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике у Скупштини општине Ковачица, на изборима одржаним 21.06.2020. год.,
 2. Именовање чланова Верификационог одбора,
 3. Разматрање Извештаја Верификационог одбора,
 4. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника,
 5. Полагање заклетве изабраних одборника,
 6. Избор председника Скупштине општине Ковачица,
 7. Избор заменика председника Скупштине општине Ковачица,
 8. Разматрање предлога Решења о разрешењу и постављењу секретара Скупштине општине Ковачица,
 9. Разматрање предлога Решења о постављењу заменика секретара Скупштине општине Ковачица.

 

Са допуном дневног реда :

 1. Избор извршних органа Општине Ковачица: председника Општине Ковачица, заменика председника Општине Ковачица и Општинског већа Општине Ковачица,
 2. Избор Комисије за кадровска и административна питања, радне односе, друштвена признања и одликовања,
 3. Избор Комисије за мандатно – имунитетска питања,
 4. Избор Комисије за статутарна питања, организацију и нормативно-правну делатност,
 5. Избор Савета за финансије и буџет.