Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

“Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином”

“Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином”

Пројекат су заједнички спровеле Општина Ковачица као носилац пројекта и Општина Ковин као партнер. Одобрена вредност пројекта је 146.208,57 евра.

Пројекат је реализован у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

 

Општи циљ пројекта је да допринесе руралном развоју општина Ковачица и Ковин кроз успостављање ефикасног система за управљање имовином.

 

У складу са специфичним циљевима, реализовали смо три групе активности:

 

  • успостављање, односно унапређење, постојеће општинске структуре за управљање имовином. Што је подразумевало: едукацију запослених и дефинисање процедура и нивоа комуникације унутар локалних самоуправа Ковачице и Ковина, а у вези са  јавном имовином.
  • развијање софтвера базе података јавне имовине за сваку од општина којим је омогућен пренос података у централну базу података којом управља Републичка дирекција за имовину, што је законска обавеза општина и брза и лака претрага евиденције у циљу ефикаснијег управљања јавном имовином.
  • Израда студија и развој бизнис модела за одабрану јавну имовину која промовише опшринску имовину као инвестициони потенцијал опшина.

 

 

НАЈВАЖНИИЈИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

 

  • Успостављене су јединице за управљање јавном имовиному општинама Ковачица и Ковин
  • Систем за прикупљања података и управљање јавном имовином је унапређени ажуриран.
  • Системи управљања имовином у Ковачици и Ковину су усаглашени са важећим прописима на нивоу државе.
  • Израђен портфолио јавне имовине у коме суанализирани пословни модели и инвестициони потенцијали за одабрану јавну имовину у свакој општини посебно

Пројекат „Унапређење руралног развоја кроз учинковито управљање имовином“  вредан 146.208,57 евра финансира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Република Србија у оквиру Грант шеме Програма Exchange 5, има за циљ да унапреди управљање имовином у општинама Ковачица и Ковин.

 

Општи циљ пројекта је допринос руралном развоју у Ковину и Ковачици кроз стварање ефикасног система управљања јавном имовином. Овим пројектомунапређен је капацитет општинских службеника у Ковачици и Ковину за интегрисано управљање јавном имовином, развијен је ефикасан и транспарентан систем прикупљања података и процесе у складу са законским захтевима за управљање својином и подржан развој нових пословних модела и инвестиционих пројеката за коришћење својине кроз управљање портфолиом јавне својине.

 

Више о пројекту можете сазнати на

http://skgo.org/strane/348

 

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.