Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Vlada: Podsticaji za tovnu junad

Vlada Republike Srbije je u cilju obezbeđivanja podrške proizvođačima tovne junadi, objavila Uredbu o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

LINK — Ministarstvo poljoprivrede

Pravo na finansijsku podršku u skladu sa ovim Programom ima:

1. PRIVREDNI SUBJEKT – otkupljivač, koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača u periodu od 05. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Finansijska podrška za otkup tržišnih viškova utvrđuje se u iznosu od 26 dinara po kilogramu žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu i to za grla minimalne težine 500 kilograma po ceni koja nije manja od 252 dinara po kilogramu.

Otkupljivači podnose zahtev za finansijsku podršku po osnovu ovog programa do 5. novembra 2020. godine Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za otkup tržišnih viškova tovnih junadi, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo (Obrazac zahteva).

Uz zahtev se prilaže: 1) specifikacija za tovna grla, popunjena na Obrascu 2 – Specifikacija grla za tovnu junad, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo; 2) račun/faktura ili otkupni blok (list) o prodaji/otkupu, koji potpisuju otkupljivač (kupac) i poljoprivredni proizvođač (prodavac), koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla, kao i otpremnicu sa datumom kada su grla otpremljena od prodavca; 3) kopija pasoša za junad, koju je poništio nadležni veterinarski inspektor na dan klanja, sa vidljivim podacima o datumu klanja i identifikacionim brojem objekta gde životinje dolaze na klanje (HID objekta); 4) kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja; 5) izjava da su grla utovljena na sopstvenom gazdinstvu i otpremnica ili interna otpremnica kao dokaz o zaduženju preuzetih količina junadi za subjekte koji imaju sopstvenu proizvodnju junadi, odnosno preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju; 6) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju otkupljenih količina; 7) dokaz da je roba izvozno ocarinjena – Jedinstvena carinska isprava (JCI), za otkupljenu junad za klanje i preradu namenjenu izvozu. 8) rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane za delatnost klanja, rasecanja i prerade mesa papkara junadi za unutrašnji promet; 9) rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane za delatnost klanja, rasecanja i prerade mesa papkara junadi i odobrenju za izvoz ukoliko je otkupljena junad za klanje i preradu namenjena izvozu.

2. POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ – pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je prodao tovnu junad licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, u periodu od 05. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu minimalne težine od 500 kg, za tovnu junad koja su prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja. Podsticaj se može ostvariti za najviše:

–100 junadi – registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a;

-200 junadi – registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik – fizičko lice i preduzetnik;

-500 junadi – pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Poljoprivredni proizvođač zahtev za finansijsku podršku po osnovu ovog programa podnose Upravi za agrarna plaćanja do 5. novembra 2020. godine, na Obrascu 3 – Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku – za poljoprivrednog proizvođača, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo (Obrazac zahteva).

Uz zahtev se prilaže: 1) račun/faktura ili otkupni blok (list) o prodaji/otkupu, koji potpisuju otkupljivač (kupac) i poljoprivredni proizvođač (prodavac), koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla, kao i otpremnicu sa datumom kada su grla otpremljena od prodavca; 2) kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja; 3) specfikacija za tovna grla, popunjena na Obrascu 2 – Specifikacija grla za tovnu junad overena od strane lica koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja i nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno od strane nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla izvezena.

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa, za isto grlo, može se ostvariti kroz podršku namenjenu otkupljivaču ili kroz podršku namenjenu poljoprivrednom proizvođaču. Za ista grla poljoprivredni proizvođači ostvaruju i podsticaj za tov junadi za koji se zahtevi podnose svake godine i to u periodu od 1. februrara 2021. godine do 31. jula 2021. godine.

Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe.