Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

III sednica Skupštine opštine Kovačica

Дана 26. октобра 2020. године у великој сали за седнице у згради општине одржана је III седница Скупштине општине Ковачица са следећим дневним редом :

Разматрање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ковачица за 2020.г. (ТРЕЋИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ-РЕБАЛАНС III) и измене и допуне Кадровског плана Општине Ковачица за 2020.г.

Разматрање предлога Одлуке о измени и допуни одлуке о задуживању општине Ковачица ради улагања у капиталне инвестиције у 2020. години

Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о Општинском већу општине Ковачица;

Разматрање предлога Одлуке о изменама одлуке о боравишној такси;

Разматрање предлога Консолидованог извештаја о извршењу буџета Општине Ковачица за период јануар – септембар 2020.г.;

Разматрање Програма o изменаma и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Падина“ Падина за 2020.г.;

Разматрање Програма о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Банат“ Уздин за 2020.г.

Разматрање Програма о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Елан“ Ковачица за 2020.г.;

Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ПУ „Колибри“ Ковачица за радну 2019/2020.г. и Годишњег плана рада за радну 2020/2021.г.

Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора ОШ “Лукреција Анкуцић” Самош

Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе ОШ„Сава Жебељан“ Црепаја

Разматрање Предлога Решења о разрешењу в.д. директора ЈП РТВ ОК;

Разматрање Предлога Решења о именовању в.д. директора ЈП РТВ ОК;