Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje – korisnici prava na dečjii dodatak

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Dana: 18.11.2020. god.
K o v a č i c a

Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave Kovačica, na osnovu Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/16) i Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (Sl. glasnik RS“, br.113/2017 i 50/2018)
O B A V E Š T A V A
Sve korisnike prava na DEČJI DODATAK, koji žele da steknu ili produže postojeće pravo, a zbog efikasnosti posla i u cilju smanjenja kontakata, prikupe neophodnu dokumentaciju;

KORISNICI KOJI PRVI PUT PODNOSE ZAHTEV:

• potvrde o prebivalištu svih članova zajedničkog domaćinstva
• potvrde o redovnom pohađanju nastave za decu predškolskog obrazovanja, osnovne i srednje škole
• potvrde o prihodima u zadnja tri meseca (zarada, penzija, otpremnina)
________________________________________________________________________________

KORISNICI KOJI PRODUŽAVAJU SVOJE PRAVO:

• potvrde o prihodima u zadnja tri meseca (zarada, penzija, otpremnina)
• OBAVEZNO PONETI SA SOBOM ZADNJE REŠENJE ZA DEČJI DODATAK

Zahtev za dečji dodatak se podnosi u uslužnom centru opštine Kovačica.
Za sve informacije i dodatna pitanja obratiti se na sledeće brojeve telefona:

661-122 lokal 120
661-122 lokal 132

Odeljenje za društvene delatnosti