Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje – korisnici prava statusa energetski ugroženog kupca

OPŠTINSKA UPRAVA KOVAČICA,
Odeljenje za društvene delatnosti,
Obaveštava korisnike prava statusa ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA, iz razloga postojanja širenja zarazne bolesti COVID, da obnovu svojih prava za 2021. godinu i sticanje novih prava mogu ostvariti na osnovu podnete validne dokumentacije kola je nalazi u prilogu.

1. Korisnici novčane socijalne pomoći i/ili dečijeg dodatka podnose:
– Overen prepis rešenja o pravu na novčanu socijalnu pomoć/ dečji dodatak
– Kopije ličnih karata
– Poslednji račun za električnu energiju na adresi stanovanja
2. Ostali podnose:
– Dokaz o broju članova domačinstva (Lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenje o prebivalištu, prijava prebivališta, izjava dva svedoka data pred nadležnim irganom i dr)
– Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva
– Dokaz službe za katastar nepokretnosti (ne starije od mesec dana)
– Uverenje Uprave javnih prihoda lokalne samouprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju, takođe i Uverenje iz mesta rođenja (ne starije od mesec dana)
– Poslednji račun za električnu energiju na adresi stanovanja

Zahteve za ostvarivanje ovih prava posnose se isključivo u Uslužnom centru Opštine Kovačica.

Za sve informacije javiti se na 013/661-122 lokal 220 ili 105