Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na posebnu negu deteta

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na posebnu negu deteta

Majka, čije dete ima određene zdravstvene probleme, i ukoliko je nadležni lekar specijalista dao predlog, ima pravo na produženje porodiljskog odsustva. Ovo pravo se ostvaruje ukoliko nadležna Komisija RFZO proceni da je odsustvo potrebno. Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta se podnosi nadležnoj službi Odeljenja za društvene delatnosti 45 dana pre isteka prava na porodiljsko odsustvo ili u momentu kada se potreba za odsustvo sa rada javi, a do navršenih pet godina života deteta.

Potrebna dokumentacija:
1. Zahtev (popunjen i potpisan)
2. Mišljenje nadležnog pedijatra o odsustvu sa rada(original)
3. Kompletna medicinska dokumentacija (kopije)

Линк ка свим захтевима https://www.kovacica.org/porodiljsko-nega-i-posebna-nega-deteta/