Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Potrebna dokumentacija za porodiljsko odustvo

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta (Porodiljsko odsustvo)

Majka može da preda zahtev odmah nakon otvaranja doznake za porodiljsko odsustvo. Uz  popunjen obrazac i potpisan zahtev, potrebna dokumentacija koju korisnik prava podnosi je sledeća:

Doznaka za porodiljsko odsustvo (original)
Prva doznaka za trudničko bolovanje (kopija, daje poslodavac) 3. Očitana lična karta majke
Rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta
Kopija kartice tekučeg računa

Link ka svim zahtevima https://www.kovacica.org/porodiljsko-nega-i-posebna-nega-deteta/