Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Produženje odustva po osnovu nege deteta – preduzetnice, nezaposlene i angažovane na UD i PP poslovima

 Podnošenje zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta po osnovu ostalih naknada (preduzetnice, ugovor o delu, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, privremeno-povremeni poslovi, nezaposlene)

Majke koje su rodile dete nakon 01.07.2018. godine, a bile su korisnik naknade prihoda imaju pravo na produženje odsustva ukoliko dete ima određene zdravstvene probleme, a po predlogu lekara specijaliste. Ovo pravo se ostvaruje ukoliko nadležna Komisija RFZO proceni da je odsustvo potrebno. Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta se podnosi nadležnoj službi Odeljenja za društvene delatnosti 45 dana pre isteka prava na porodiljsko odsustvo ili u momentu kada se potreba za odsustvo sa rada javi, a do navršenih pet godina života deteta.

Potrebna dokumentacija:
1. Zahtev za veštačenje komisije
2. Mišljenje nadležnog pedijatra (original)
3. Kompletna medicinaska dokumentacija (kopija)

Svi zahtevi se mogu dobiti u uslužnom centru Opštinske uprave Kovačica ili se mogu skinuti sa sajta Opštine Kovačica.

Link kа zahtevima https://www.kovacica.org/porodiljsko-nega-i-posebna-nega-deteta/