Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

IV sednica Skupštine opštine Kovačica

Дана 21. децембра 2020. године у великој сали за седнице у згради општине одржана је IV седница Скупштине општине Ковачица са следећим дневним редом :
Разматрање предлога Одлуке о буџету Општине Ковачица за 2021. годину и Кадровског плана Општине Ковачица за 2021. годину;
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију Општине Ковачица;
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима лица на јавним функцијама у органима и службама општине Ковачица, одборника СО Ковачица, чланова општинског већа и чланова радних тела СО Ковачица;
Разматрање предлога Одлуке о о текућим дотацијама Дому здравља Ковачица из средстава буџета општине Ковачица за извршавање обавеза дефинисаних Одлуком о буџету општине Ковачица за 2021.годину;
Разматрање предлога Одлуке о поверавању послова Јавно комуналном предузећу „Елан“ Ковачица“;
Разматрање правилника о раду ЈКП „Самош“ Самош;
Разматрање Измена и допуна годишњег плана рада Предшколске установе „Колибри“ Ковачица за радну 2020/2021. годину;
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП „Наш стан“ Ковачица за 2019.г.
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП РТВ Општине Ковачица за 2019.г.
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Рад“ Црепаја за 2019.г.
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Падина“ Падина за 2019.г.
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Самош“ Самош за 2019.г.
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Елан“ Ковачица за 2019.г.
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Банат“ Уздин за 2019.г.
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Идвор“ Идвор за 2019.г.
Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „4.октобар“ Дебељача за 2019.г.
Разматрање Програма пословања Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица за 2021.г.
Разматрање Програма пословања Јавног предузећа РТВ Општине Ковачица за 2021.г.
Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Елан“ Ковачица за 2021.г.
Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Падина“ Падина за 2021.г.
Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Рад“ Црепаја за 2021.г.
Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „4. октобар“ Дебељача за 2021.г.
Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Банат“ Уздин за 2021.г.
Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Самош“ Самош за 2021.г.
Разматрање Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Идвор“ Идвор за 2021.г.
Разматрање Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације на територији Општине Ковачица за 2020.г.
Разматрање Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији Општине Ковачица за 2021.г.
Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ковачица за период од 01.01.2020.г. до 30.09.2020.г.
Избор комисије за представке и жалбе