Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Rezultati po konkursu Mihajlo Pupin- naučnik, rodoljub, humanista

Dom kulture „Mihajlo Pupin” u Idvoru i Savet za kulturu Skupštine opštine Kovačica raspisali su konkurs „Mihajlo Pupin- naučnik, rodoljub, humanista – 125 godina otkrića sekundarnih X zraka”. Konkurs se odnosio na radove koji prikazuju umetnički prikaz ličnosti velikog naučnika i njegov doprinos državi.

Ovo su rezultati konkursa:

Likovni radovi – niži razredi

Prvo mesto Dragoljub Babić, učenik trećeg razreda, škola Sava Žebeljan i Nikolina Novakov, učenica trećeg razreda, škola Sava Žebeljan

Drugo mesto Marijana Spariosu, učenica prvog razreda OŠ Sveti Georgije iz Uzdina

Treće mesto Nikolina Batrna, učenica trećeg razreda OŠ Sava Žebeljan iz Crepaje i Lena Tolmačev, učenica četvrtog razreda, škola Sava Žebeljan

Likovni radovi – viši razredi

Prvo mesto Petar Roknić, 8. razred, OŠ Miroslav Mika Antić, Pančevo i Anđela Pjević, 8. razred, OŠ Mlada pokolenja Kovačica i specijalna nagrada za kretivni izraz

Drugo mesto Lidija Naomi Caran, 6. razred OŠ Sveti Georgije Uzdin

Treće mesto Matija Grosu, 5. razred OŠ Sveti Georgije Uzdin i Melisa Jonašku, 5. razred OŠ Sveti Georgije Uzdin

Likovni radovi – Srednjoškolski uzrast

Prvo mesto Nikola Lav Brcanski, učenik trećeg razreda srednje škole iz  Beograda

Drugo mesto Nataša Kramba, učenica trećeg razreda srednje škole iz Beograda

Treće mesto Ljubica Novakov, učenica trećeg razreda srednje škole iz Beograda

Literarni radovni  – niži razredi

Nagrađena je Nikolina Batrna kao najistaknutiji literarni rad u kategoriji literarni radovi, niži razredi.

Literarni radovni  – viši razredi

Prvo mesto Aleksandra Motorožesku, 5. razred OŠ Sveti Georgije iz Uzdina

Drugo mesto Kristina Neda, 6. razred OŠ Sveti Georgije iz Uzdina

Za poeziju na rumunskom i srpskom jeziku Inesa Maria Neda, 5. razred OŠ Sveti Georgije iz Uzdina i  Magdalena Spariosu, 5. razred OŠ Sveti Georgije iz Uzdina

Odrasli – literarni radovi

Prvo  mesto Dušan Genc Zdravica velikom Mihajlu

Drugo mesto Dušica Cvejin Stojanović Pismo Mihajlu Idvorskom Pupinu

Treće mesto Ljiljana Tomić Tarnice

Multimedija

Nagrađene su:

Prvo  mesto Bianka Balan, 8. razred OŠ Sveti Georgije iz Uzdina

Drugo mesto  Loreana Balan, 5. razred OŠ Sveti Georgije iz Uzdina

Posebne nagrade:

  • Velika nagrada konkursa pripala je Mirijani Nikolić iz Pančeva za portret-mozaik Mihajla Pupina
  • Za poseban doprinos promociji lika i dela Mihajla Pupina nagrađuje se novinar Jan Špringelj i Radio televizija opštine Kovačica. 
  • Za poseban doprinos konkursu Mihajlo Pupin – rodoljub i nasleđe nagrađuju se i mentori: Svetozar Aleksić (Regionalni centar za talente Pančevo) i  Branislav Tođer (OŠ Sveti Georgije iz Uzdina).