Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

V sednica Skupštine opštine Kovačica

Седница Скупштине општине Ковачица одржаће се 28. јануара 2021. године у великој сали за седнице у згради Општинске управе општине Ковачица са почетком у 11 часова.
За ову седницу предлаже се следећи дневни ред :
Разматрање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Ковачица за 2021. Годину;
Разматрање предлога и доношење Правилника о ближим условима и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ за новорођену децу у Општини Ковачица;
Разматрање предлога и доношење Правилника о регресирању трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења;
Разматрање предлога и доношење Правилника о регресирању трошкова превоза, смештаја, боравка и исхране деце и ученика са територије Општине Ковачица;
Разматрање предлога и доношење Измена и допуна Правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности дневног боравка за одрасле са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама и критеријумима и мерилима за утврђивање цене програма рада дневног боравка;
Разматрање Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Рад“ Црепаја за 2021.г.;
Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Дебељача за 2019. годину
Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Ковачица за 2019. Годину;
Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Црепаја за 2019. Годину;
Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Уздин за 2019. Годину;
Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Падина за 2019. Годину;
Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Самош за 2019. Годину;
Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Месне заједнице Идвор за 2019. Годину;
Разматрање предлога Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Ковачица за 2021.г;
Разматрање предлога Решења о избору Савета за пољопривреду и сточарство.