Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Zahtev za utvrđivanje statusa borca

Zahtevi za utvrđivanje statusa borca mogu se podnositi i pre početka primene zakona odnosno pre 1. januara 2021. godine. Status borca utvrđuje se na osnovu originalnih pismenih dokaza iz vremena učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ Republike Srbije o dužini angažovanja borca u oružanim snagama. Navedeni podaci moraju sadržati podatke o datumu početka i datumu prestanka vojnog angažovanja borca.
Takođe, novim zakonom zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog Invalida po osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), može se podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 11. marta 2021. godine.
Građani koji ispunjavaju navedene uslove mogu podneti zahtev za priznavanje statusa borca. Obrazac zahteva se može preuzeti u uslužnom centru Opštinske uprave Kovačica kao i na sajtu opštine. Popunjeni obrazac zahteva sa potrebnom dokumentacijom se predaje na šalteru pisarice u Uslužnom centru u Opštinskoj upravi opštine Kovačica.
Zahtev možete preuzeti u nastavku :