Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Obaveštenje – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost,
zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove
Odsek za imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine,
saobraćaj i energetiku

O b a v e š t e nj e

Obaveštava se javnost da se javni uvid u STUDIJU o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA EKSPLOATACIJE PESKA KAO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U LEŽIŠTU „PADINA“ KOD KOVAČICE, nosioca projekta „UNOGRADNJA V.V.“ D.O.O. Beograd, ulica Vojvode Stepe br.178 iz Beograda, može izvršiti u kancelariji br. 6, Opštinske Uprave Kovačica, svakog radnog dana u periodu od 10:00h do 14:00h kao i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u Novom Sadu ili linku https://drive.google.com/file/d/1zTVcSZ82nbgYocpvGt-Te1MCcJTTc7O_/view .

Javni uvid će trajati do 05.04.2021. godine.