Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Uslovi za rad cvećara

Ograničenje radnog vremena, kao medicinska, epidemiološka i prevenetivna mera odnosi se na pravna lica i preduzetnike koji obavljaju svoje delatnosti u objektima koji nisu bezbedni i sigurni u smislu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti ili kada je priroda delatnosti takva da podrazumeva nebezbedane kontake između ljudi (npr. kozmetički saloni, restorani i sl.).
Bitan činilac je sigurnost i bezbednost pružanja usluga, odnosno obavljanja privredne i druge delatnosti.

Ukoliko je delatnost takva da podrazumeva usluživanje tako što će kupci/korisnici boraviti duže vremena u zatvorenom prostoru, bez maski i na odstojanju manjem od minimum 1.5 metra onda je takav OBJEKAT nebezbedan u odnosu na zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Pojam “radnog vremena” i “rada” u smislu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21) i Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti SOVІD-19 (“Službeni glasnik RS”, br. 22/21 i 23/21) mora se tumačiti ciljno, u smislu mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Prema tome, “ograničenje radnog vremena” predstavlja medicinsku, preventivnu i epidemiološku meru, a ne kaznenu meru zabrane rada.

U tom smislu, AKCENAT OGRANIČENjA JE OGRANIČENjE KONTAKATA IZMEĐU LjUDI, TAKO DA SE SPREČI ŠIRENjE ZARAZE. Ukoliko objekat u kome se vrši delatnost ispunjava uslove za bezbedan i siguran rad kako zaposlenih, tako i korisnika usluga i kupaca, onda spadaju u izuzetke od ograničenja radnog vremena u smislu navedene Naredbe.
Pravni osnov za ovo izuzeće od ograničenja radnog vremena sadržan je u tački 1. stav 2. podtačke 7. Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS“, br. 22/21 i
23/21) kojom je predviđeno da se ograničenje ne odnosi na sve druge radnje, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, UKOLIKO SE DO RADNjI MOŽE DOĆI NA SIGURAN NAČIN, što podrazumeva posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine.

CVEĆARE SU OBJEKTI NA KOJIMA SE PRUŽAJU USLUGE PRI ČIJEM VRŠENjU NIJE OBAVEZNO PRISUSTVO KORISNIKA ILI SU PRISUSTVO I KONTAKT OGRANIČENOG TRAJANjA.
utom SMISLU, NEOPHODNO JE DA, BEZ ODLAGANjA IZVRŠITE REVIZIJU NAČINA POSTUPANjA U PRIMENI GORE NAVEDENIH MERA, A RADI UJEDNAČENE PRIMENE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.