Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Promocija START UP kredita 26. marta u opštini Kovačica

U  sali za sednice biće promovisana linija START UP KREDITA Minisarstva privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Promocija je zakazana za 26. mart sa početkom u 9:00 časova.

Prema planiranoj dinamici, biće predstavljeni:

  • Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini
  • Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini
  • Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije sprovodi sledeće programe podsticanja preduzetništva u 2021. godini:

PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2021. GODINI (START-UP KREDITI)
Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, i kamatnom stopom od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.
Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.
Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);
operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.
Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:
1. primarnu poljoprivrednu proizvodnju; Primarna poljoprivredna proizvodnja u
smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i
ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i
skladištenje, a ne obuhvata hladnjače, sušare, opremu za pakovanje, sortiranje,
preradu i sl
2. trgovinsku delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju određeni stepen obrade;
3. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
4. proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;
5. promet nafte i naftnih derivata;
6. proizvodnju čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
7. proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim
propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju
zabranjenim.
8. građevinarstvo izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i završnih
zanatskih radova u građevinarstvu;
9. transport i saobraćaj;
10. finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge
istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja;
11. proizvodnju duvana i duvanskih proizvoda;
12. delatnosti iznajmljivanja, rentiranja i samousluživanja, izuzev za potrebe turizma;

PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je:
osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;
osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.
Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.
Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
kupovinu opreme/vozila (novog ili polovnog, ne starijeg od pet godina);
tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.
Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za iste delatnosti kao i za Start-up
kredite.
PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2021. GODINI

Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.
Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.
Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:
kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;
kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašina i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;
nabavku softvera i računarske opreme.
Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.
Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.
Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.
Sredstva po ovom programu ne mogu biti upotrebljena radi obavljanja sledećih delatnosti:
1. primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. proizvodnja duvanskih proizvoda;
3. izvođenje građevinskih radova od strane privrednih subjekata koji ne poseduju svoju građevinsku operativu potrebnu za izvođenje radova;
4. saobraćaj i transport;
5. svi oblici trgovinske delatnosti;
6. uslužne delatnosti (uključujući usluge smeštaja kao i konsultantske, marketinške, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta), osim reciklaže, računarskog programiranja, loan poslova kada podnosilac zahteva poseduje opremu i zapošljava adekavatan broj radnika, kao i drugih visokotehnoloških usluga;
7. štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, osim štamparskih usluga;
8. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
9. proizvodnja i prodaja naoružanja i vojne opreme;
10. proizvodnja i promet nafte i derivata nafte;
11. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
12. proizvodnja i promet svih proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili prihvaćenim međunarodnim sporazumima, smatraju zabranjenim.
Izuzetno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost pripreme i posluživanja hrane i pića, mogu koristiti sredstva po ovom programu, ali samo za nabavku opreme za obavljanje delatnosti (isključujući sitan inventar), kao i za dostavna vozila za sopstvene potrebe (snabdevanje i distribucija sopstvenih proizvoda). Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.
Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre odluke o dodeli bespovratnih sredstava u skladu sa Programom.

Za sva tri programa, predviđeno je da se Objedinjen zahtev za kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom, predaje Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd. Javni pozivi za sva tri programa otvoreni su dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine.
Detaljna uputstva o sprovođenju navedenih programa i sadržaju potrebne dokumentacije objavljena su na sajtu Fonda za razvoj:
https://fondzarazvoj.gov.rs/
Svim učesnicima na teritoriji Južnog Banata koji konkurišu za sredstva po navedenim programima, Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo Pančevo sa sedištem u Pančevu, Ul. Karađorđeva br. 4, pruža besplatno svu neophodnu stručnu pomoć prilikom konkurisanja za sredstva po navedenim programima (pomoć pri izradi poslovnog plana, podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe).