Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Opština Kovačica dobila projekat za sufinansiranje izrade plana razvoja opštine

Predsednik opštine Kovačica, Jaroslav Hrubik, potpisao je ugovor u vrednosti od 642.000 dinara za projekat kojim je ostvareno pravo na dodelu sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić uručio je u petak ugovore u vrednosti od 34 miliona dinara predstavnicima 36 gradova i opština koji su pravo na sredstva ostvarili na osnovu Konkursa za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine.

Aktivnosti na projektima lokalnih samouprava kojima su bespovratna sredstva odobrena, odnose se na izradu i realizaciju planova razvoja, odnosno osnovnog strateškog dokumenta kojim treba da se definišu prioritetni ciljevi za razvoj lokalnih samouprava.

Plan razvoja opštine Kovačica sadržaće pregled i analizu postojećeg stanja, zatim viziju i prioritetne ciljeve razvoja, pregled i opis mera za ostvarivanje ciljeva razvoja i način sprovođenja Plana razvoja“, istakao je predsednik opštine Kovačica, Jaroslav Hrubik.

„Važno je naglasiti da su planovi razvoja hijerarhijski najviši dokumenti razvojnog planiranja koji na lokalnom nivou sadrže dugoročne planske projekcije za period od najmanje sedam godina“, poručio je Sofić obraćajući se predstavnicima opština i gradova i apelovao da se u procesu njihove izrade moraju uzeti u obzir i stručno obraditi svi ključni aspekti društveno ekonomske i razvojne politike uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava u cilju obezbeđenja održivog rasta i razvoja.

Na nivou jedinica lokalne samouprave predviđena je zakonska obaveza usvajanja lokalnih planova razvoja od strane Skupština gradova i opština koji po formi i sadržini, a naročito po ciljevima i merama moraju biti usaglašeni sa višim nivoima razvojnog planiranja.

Resorni sekretar tom prilikom je naglasio da je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu spreman da u ovom procesu lokalnim samoupravama pruži konkretnu i vidljivu podršku kako putem bespovratnih sredstava, tako i u fazi sprovođenja planova razvoja koji predstavljaju preduslov za usvajanje odgovarajućih strategija za ostvarivanje planirane vizije razvoja i upravljanja javnim politikama na lokalnom području.