Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

VI sednica Skupštine opštine Kovačica

Седница Скупштине општине Ковачица одржаће се 20. априла 2021. године у великој сали за седнице у згради Општинске управе општине Ковачица са почетком у 11 часова.
За ову седницу предлаже се следећи дневни ред :

1. Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о спровођењу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.г.;
2. Разматрање и усвајање Кодекса понашања службеника и намештеника Општине Ковачица;
3. Разматрање предлога Одлуке о давању сагласности на текст Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и заштите животне средине;
4. Разматрање Предлога Решења о разрешењу и именовању директора Дома културе „3 октобар“ Ковачица;
5. Разматрање Предлога Решења о разрешењу и именовању директора Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор – Установа културе од јавног значаја;
6. Разматрање Предлога Решења о разрешењу директора и именовању в.д. директора Цeнтра за социјални рад „Ковачица“;
7. Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању Школског одбора О.Ш. „Маршал Тито“ Падина;
8. Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора О.Ш. „Сава Жебељан“ из Црепаје;
9. Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању једног члана Школског одбора О.Ш. „Свети Георгије“ из Уздина;
10. Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању два члана Управног одбора Предшколске установе „Колибри“ из Ковачице;
11. Разматрање предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Ковачица за 2021. годину;
12. Разматрање Извештаја о раду Председника општине и Општинског већа општине Ковачица за период 01.01.2020. – 31.12.2020.године;
13. Разматрање Извештаја о раду Општинскe управе општине Ковачица за 2019.г.
14. Разматрање Извештаја о раду Локалног омбудсмана општине Ковачица за 2020.г.;
15. Разматрање Измена и допуна Програма пословања за 2021.г. Јавног предузећа „Наш Стан“ Ковачица;
16. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2020.г.;
17. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2020.г. ;
18. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Михал Бабинка“ Падина за 2020.г. ;
19. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош за 2020.г. ;
20. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Мита Живков-Лала“ Црепаја за 2020.г. ;
21. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „3. октобар“ Ковачица за 2020.г. ;
22. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дома културе „Доина“ Уздин за 2020.г. ;
23. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Туристичке организације Општине Ковачица за 2020.г. ;
24. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Општинске библиотеке Ковачица за 2020.г. ;
25. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Галерије наивне уметности Ковачица за 2020.г. ;
26. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању извештаја Центра за социјални рад “Ковачица“ Ковачица за 2020.г. ;
27. Разматрање Плана рада Дома културе „3. Октобар“ Ковачица за 2021.г. ;
28. Разматрање Плана рада Дома културе „Михајло Пупин“ Идвор за 2021.г. ;
29. Разматрање Плана рада Дома културе „Јожеф Атила“ Дебељача за 2021.г. ;
30. Разматрање Плана рада Дома културе „Михал Бабинка“ Падина за 2021.г. ;
31. Разматрање Плана рада Дома културе „Мита Живков-Лала“ Црепаја за 2021.г. ;
32. Разматрање Плана рада Дома културе „Доина“ Уздин за 2021.г. ;
33. Разматрање Плана рада Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош за 2021.г. ;
34. Разматрање Плана и Програма рада Галерије наивне уметности Ковачица за 2021.г.
35. Разматрање Плана и Програма рада Општинске библиотеке Ковачица за 2021.г. ;
36. Разматрање Плана и Програма рада Туристичке организације Општине Ковачица за 2021.г. ;
37. Разматрање Годишњег програма рада Центра за социјални рад “Ковачица“ Ковачица за 2021.г. ;
38. Разматрање и усвајање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Ковачица за период од 01.01.2020.г. до 31.12.2020.г. ;