Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni uvid – nacrt Plana autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad na životnu sredinu

Nacrt Prostornog Plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, u analognom obliku će biti izložen na javni uvid u prostorijama zgrade Opštine Kovačica, ul. Maršala Tita br.50, u holu na drugom spratu i u kancelariji br. 29 zgrade Opštine Kovačica, svakog radnog dana od 800 do 1600 časova.

Nacrt Prostornog Plana će biti dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti u digitalnom obliku u toku trajanja javnog uvida, na zvaničnoj internet adresi Opštine Kovačica (www.kovacica.org) i
na linku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-koridora-autoputa

Primedbe i sugestije na izloženi Nacrt Prostornog Plana zainteresovana pravna i fizička lica, mogu podneti u pisanom obliku i na pisarnici Opštine Kovačica ul. Maršala Tita br. 50 u Kovačici, u toku trajanja javnog uvida zaključno sa 25.05.2021. godine.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/661-122, lokal 123.
Potrebna dokumenta možete preuzeti u nastavku :