Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Ugostiteljski objekti mogu da rade u periodu od 06 do 22 časa

Na osnovu člana 14. i člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS” br.15/2016, 68/2020.) i člana 29. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“ br.87/2018), a radi sprečavanja epidemije Covid-19 na teritoriji Opštine Kovačica, Štab za vanredne situacije opštine Kovačica , na sastanku održanom 07. maja 2021. godine doneo je

Zaključak
O radu ugostitljskih objekata na teritoriji opštine Kovačica

 

Štab za vanredne situacije opštine Kovačica, na sednici održanoj 07. maja 2021. godine, radi usklađivanja sa merama kriznog štaba Vlade Republike Srbije, a radi sprečavanja epidemije Covid-19 na teritoriji Opštine Kovačica je doneo zaključak da ugostiteljski objekati na teritoriji opštine Kovačica mogu da rade u periodu od 06:00 časova do 22:00 časa i u zatvorenom i u baštama.

Ugostiteljski objekti mogu da rade u zatvorenom prostoru, pod uslovom da poštuju sve epidemiološke mere – da maksimalna popunjenost prostora bude do 50 odsto, da razdaljina između gostiju bude od metar i po do dva, i da ne bude muzike, ni žive, ni sa razglasa.

Za sprovođenje zaključka staraće se nadležni organi opštine Kovačica.

Zaključak stupa na snagu 07. maja 2021.godine.

Zaključak objaviti na sajtu opštine Kovačica i sredstvima javnog informisanja.

 

Komandant Š V/S :
Jaroslav Hrubik