Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

VII sednica Skupštine opštine Kovačica

Седница Скупштине општине Ковачица одржаће се 7. маја 2021. године у великој сали за седнице у згради Општинске управе општине Ковачица са почетком у 11 часова.
За ову седницу предлаже се следећи дневни ред :
Разматрање Предлога Решења о престанку мандата одборницима Скупштине општине Ковачица;
Разматрање Предлога Решења о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Ковачица;
Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању Управног одбора Дома Културе „Доина“ Уздин;
Разматрање предлога Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Дома Културе „Доина“ Уздин.