Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Opština Kovačica dobila 5000 evra za najbolji projekat – senzorna soba

U utorak, 08.06.2021. godine svečano su se sastali predsednik opštine Kovačica, gospodin Jaroslav Hrubik i
direktor ASB Srbija, gospodin Gordan Velev, u cilju zvaničnog uručenja nagrade za implementaciju
nagrađenih projekata u sklopu programa “Inicijativa socijalne dimenzije za evropske integracije – SDI”, koji
finansira i implementira ASB South East Europe u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica.
U sklopu političkih i ekonomskih reformi u zemljama Zapadnog Balkana, posvećenost procesu pridruživanja
EU je zabeležila znatan napredak krozznačajne donacije i pomoć EU. Ipak, region Zapadnog Balkana se i dalje
suočava sa socijalnim rizicima vezanim za siromaštvo, nejednakost prihoda, nezaposlenost i drugim formama
socijalne isključenosti.
Dimenzija za Socijalnu Inicijativu počela je sa radom u avgustu 2018, sa ciljem da ukaže na neophodnost za
boljim socijalnim i politikama zapošljavanja u toku procesa pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana, a van
okvira socijalne politike Evropske Unije.
Ova regionalna inicijativa rezultat je skoro 30 godina dugog iskustva u humanitarnom radu ASB-a u regionu,
kroz koje su identifikovani brojni zajednički potencijali, ali i prepreke za socijalni napredak i blagostanje
stanovnika zemalja Zapadnog Balkana na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj Uniji.
U okviru SDI, prepoznato je i podržano oko 200 ideja za socijalne projekte spremne za finansiranje, iz 6
zemalja regiona Zapadnog Balkana. Projekti su pripremljeni uz stručno mentorstvo za 520 lokalnih učesnika
iz 65 nerazvijenih lokalnih zajednica, koje su nominovala nacionalna ministarstva socijalne zaštite. U svakoj
od zemalja Zapadnog Balkana organizovana su savetovanja sa relevantnim nacionalnim službama, gde se
raspravljalo o specifičnim temama, sa ciljem postavljanja prioriteta iz socijalne sfere, a vezanih za nacionalne
strategije, pristupe pregovorima i IPA programiranje.
Projekat „Dimenzija za Socijalnu Inicijativu“ implementiran je od strane kancelarija ASB-a u Jugoistočnoj
Evropi – u BiH, Srbiji i Kosovu, uz podršku lokalnih partnerskih organizacija – LIR CD B&H, SOS Montenegro,
ARSIS Albania, Preda+ Kosovo, La Strada FYROM, IDC Serbia.
Nemačka humanitarna organizacija ASB je do sada sprovela preko 350 humanitarnih akcija na Balkanu,
vrednih 175 miliona evra, u kojima je učestvovalo preko 120.000 ljudi kojima je pružena neka vrsta socijalne
ili finansijske pomoći. U poslednjih skoro 30 godina, uz pomoć ASB-a, preko 16.000 ljudi na Balkanu dobilo je
krov nad glavom, 3.000 porodica je započelo sopstveni biznis, a preko 200 organizacija civilnog društva
direktno je finansijski podržano radi unapređenja pružanja usluga svojim korisnicima.