Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu  besplatnih dečijih autosedišta

JAVNI POZIV

za podnošenje zahteva za dodelu  besplatnih dečijih autosedišta za decu rođenu od 01.06.2020.g. i u prvoj polovini 2021.g. – za prevoz dece od 9 do 36 kg

Pozivaju se roditelji ili staratelji sa teritorije opštine Kovačica čija su deca rođena od 01.06.2020. godine i u prvoj polovini 2021. godine (do 01.06.2021.g.), da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila.

I   Kriterijumi za dodelu besplatnih dečijih autosedišta

Prebivalište roditelja ili staratelja na teritoriji opštine Kovačica;
Posedovanje putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja, ili člana  zajedničkog domaćinstva.

II Potrebna dokumentacija koja se prilaže prilikom podnošenja zahteva:

Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular)
Dokaz o prebivalištu roditelja/staratelja na teritoriji opštine Kovačica (fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu);
Dokaz o posedovanju putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja ili člana zajedničkog domaćinstva (očitana saobraćajna dozvola vozila ili overeni kupoprodajni ugovor za vozilo. Ukoliko je vozilo u vlasništvu člana zajedničkog domaćinstva potrebna je i fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu, kao dokaz da živi u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahteva);
Izvod iz matične knjige rođenih za dete (fotokopija), odnosno izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu ukoliko roditelj/roditelji imaju dvoje i više dece (fotokopije izvoda);
Dokaz na osnovu kojeg se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta jednom roditelju nakon razvoda braka, odluka suda o vršenju roditeljskog prava i sl.)
Izjava i Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (dato u prilogu – Obrazac 1 i Obrazac 2)

III  Dodatne informacije

Obrazac zahteva (prijavni formular) i izjave (Obrazac 1 i Obrazac 2) se mogu preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica, ili sa zvanične internet prezentacije opštine Kovačica (https://www.kovacica.org/  Kokursi, Javni pozivi).

Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular) sa pratećom potrebnom dokumentacijom i potpisanom izjavom se predaje na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica ili putem pošte na adresu Kovačica, Opštinska uprava, ulica Maršala Tita br 50 ,sa naznakom Prijava na javni poziv za dodelu besplatnih autosedišta za decu, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Kovačica, koji će vršiti proveru dokumentacije i rangiranje pristiglih zahteva.

Rok za podnošenje zahteva je 20 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kovačica (https://www.kovacica.org/).

Neblagovremeni, nepotpuni i zahtevi koji ne ispunjavaju tražene uslove neće biti razmatrani.

Odluka o dodeli besplatnih autosedišta biće doneta na osnovu redosleda pristiglih prijava, a u slučaju da je broj blagovremenih i urednih prijava veći od broja raspoloživih autosedišta, prednost će imati samohrani roditelji i roditelji sa troje i više dece.

Izabrani roditelji/staratelji biće obavešteni o datumu obuke za pravilno korišćenje dečijih autosedišta, nakon koje će se vršiti podela istih.

 

Prilozi:

IZJAVA

OBRAZAC PRIJAVE

SAGLASNOST

 

2021-06-14 10:43:49

KOVAČICA: Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta - ePancevo

[…] Kompletna dokumentacija i ceo tekst o kriterijumima za dodelu sedišta može se pronaći klikom OVDE. […]