Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Štab za vanredne situacije opštine Kovačica ublažio mere

Na osnovu člana 14. i člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS” br.15/2016, 68/2020.) i člana 29. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“ br.87/2018), a radi sprečavanja epidemije Covid-19 na teritoriji Opštine Kovačica, Štab za vanredne situacije opštine Kovačica, na telefonskoj sednici održanoj 18. juna 2021. godine doneo je
Zaključak
O ublažavanju mera na teritoriji opštine Kovačica

Štab za vanredne situacije opštine Kovačica, na telefonskoj sednici održanoj 16. juna 2021. godine doneo je zaključak o privremenoj izmeni i suspenziji pojedinih odredbi Odluke o radnom vremenu poslovnih objekata na teritoriji opštine Kovačica („ Sl.list opštine Kovačica“ br.7/2007 i br.20/2016), a u skladu sa Naredbom o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS”, br. 33/2021, 36/2021, 38/2021, 45/2021, 49/2021 54/2021 i 59/21) i to:
Ugostiteljski objekti iz člana 2. tačka 2., 3. i 4. Odluke o radnom vremenu poslovnih objekata na teritoriji opštine Kovačica („ Sl.list opštine Kovačica“ br.7/2007 i br.20/2016) (u daljem tekstu „Odluke o radnom vremenu“) mogu da rade od 06,00 časa do 24,00 časa.
Izuzetno od prethodnog stava petkom i subotom mogu da rade od 06,00 časa do 01,00 časa narednog dana, a terase ili letnje bašte na otvorenom do 02,00 časa uz dozvoljenu muziku do 01,00 čas.
Radno vreme objekata trgovinske delatnosti je u vremenu od 06,00 do 21,00 č., izuzev stanica za snabdevanje gorivom i pekara koje mogu da rade u vremenu od 00,00 do 24,00 č.
Prisustvo publike na sportskim događajima na otvorenom je dozvoljeno sa kapacitetom od 50 % popunjenosti, a u halama, odnosno zatvorenim prostorima do 30 % kapaciteta, uz pridržavanje protivepidemioloških mera.
Okupljanja ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru dozvoljena su do 500 osoba (, a preko 500 osoba samo uz saglasnost kriznog štaba)
Ova zabrana je privremenog karaktera i važiće za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19.
Nadzor nad primenom mera donetih ovim Zaključkom vrši Odsek za inspekcijske poslove Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku imovinsko pravne i inspekcijske poslove, Opštinske uprave, opštine Kovačica, kao i druga lica u skladu sa posebnim ovlašćenjima.

Komandant Š V/S :
Jaroslav Hrubik

 

Штабу за ванредне ситуације општине Ковачица јун 2021