Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

TA Procurement and reporting: RORS-372

Letter of invitation to tender

This is an invitation to tender for procurement of medical equipment in our cross-border project with Romania, RORS-372 ‘’Banat greenway corridor’’

All information about this procedure is HERE TD01TA in procurement and reporting and on the Programme site: www.romania-serbia.net

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Opština Kovačica raspisuje tender za nabavku medicinske opreme u okviru prekograničnog  projekta sa Rumunijom, RORS-372 ’’Banatski zeleni koridor’’.

Sva dokumentacija se nalazi OVDE TD01TA in procurement and reporting i na sajtu Programa: www.romania-serbia.net

Annex 5 Contract award notice Office and administration for the project RORS 309