Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

IX sednica Skupštine opštine Kovačica

Седница Скупштине општине Ковачица одржаће се 26.августа 2021. године у великој сали за седнице у згради Општинске управе општине Ковачица са почетком у 11 часова.
За ову седницу предлаже се следећи дневни ред :
Разматрање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ковачица за 2021.г. (ПРВИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ-РЕБАЛАНС I);
Разматрање предлога Одлуке о задуживању општине Ковачица ради улагања у спортску салу у 2021. години;
Разматрање предлога Извештаја о извршењу буџета Општине Ковачица за период јануар – јун 2021.г. и консолидованог извештаја;
Разматрање предлога Одлуке о поверавању послова Јавном предузећу „Наш стан“ Ковачица;
Разматрање предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о комуналним делатностима;
Разматрање предлога Правилника о утврђивању права на регресирање трошкова превоза ученика у средњем образовању из општине Ковачица за школску 2021/2022 годину;
Разматрање предлога Решења о разрешењу једног члана надзорног одбора Дома културе „Владимир М. Фијат“ Самош.