Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Održana završna radionica za izradu Plana razvoja opštine Kovačica

U Kovačici je održana peta i poslednja po redu radionica u okviru aktivnosti izrade Plana razvoja opštine Kovačica za vremenski period 2022-2028 godina. Na radionici naliziran je materijal dobijen iz predhodnih tematskih radionica, urađena je SWOT analiza i definisani su predlozi, nove ideje i prioriteti u okviru novog strateškog dokumenta.

Učesnici radionice su bili članovi radnih grupa po tematskim oblastima, kao i članovi projektnog tima uz podršku stručnih konsultanata. Narednih meseci slede aktivnosti na sastavljanju koncepta plana razvoja koji će biti izložen javnoj raspravi, nakon čega slede eventualne izmene i dopune kako bi se konačna verzija dostavila opštinskom veću i predložena Skupštini opštine Kovačica na usvajanje.
Prema rečima koordinatora projekta izrade Plana, Daniela Magdua: Utvrđeno je sedam razvojnih prioriteta i tri sektorska prioriteta. Među radnim grupama su podeljeni radni zadaci, a takođe na osnovu dobijenih odgovora projektni tim će precizirati mehanizme za realizaciju prioriteta. Sveukupno, vladala je radna atmosfera sa konstruktivnim rešenjima i aktivnim učešćem članova radnih grupa bila je karakteristična za vreme trajanja svih 5 radionica.