Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Kontakt

 • Opština Kovačica
 • E-mail:  opstina@kovacica.org
 • Telefon:  013/661-122
 • Faks:  013/661-047
 • Adresa : Maršala Tita 50
 • PIB: 100988231
 • Matični broj: 08154295
 • JBKJS Opštinske uprave: 08529
 • JBKJS Lokalni ombudsman opštine Kovačica: 76665
 • JBKJS Opštinskog veća: 61174
 • JBKJS Skupštine opštine Kovačica: 09683
 • JBKJS Kabineta predsednika: 09684

KABINET PREDSEDNIKA

SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA

 • Milan Garašević
 • Pozicija: Predsednik Skupštine opštine Kovačica
 • E-mail: predsednik.skupstine@kovacica.org
 • Stelian Balan
 • Pozicija: Zamenik predsednika Skupštine opštine Kovačica
 • E-mail: zampredsednika.skupstine@kovacica.org

LOKALNI OMBUDSMAN OPŠTINE KOVAČICA

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

OPŠTINSKA UPRAVA

 • Tanja Bubeskov
 • Pozicija: Načelnik opštinske uprave
 • E-mail:  tanja.bubeskov@kovacica.org
 • Vladana Genc
 • Pozicija:  Rukovodilac Odeljenja za privredu, investicije i LER
 • E-mail:  vladana.genc@kovacica.org
 • Alžbeta Marko, dipl. ecc.
 • E-mail: alzbeta.marko@kovacica.org
 • Pozicija: Rukovodilac Odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju
 • Virđinija Krivači, dipl. ing. arhitekture
 • E-mail: virdjinija.krivaci@kovacica.org
 • Pozicija: Rukovodilac Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove
 • Tanja Bubeskov, dipl. pravnik 
 • E-mail: tanjab@kovacica.org
 • Pozicija: Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti
 • Zdenko Sokol, dipl. pravnik
 • E-mail: zdenko.sokol@kovacica.org
 • Pozicija: Rukovodilac odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

MESNE KANCELARIJE

 

  Izaberite primaoca

  Vaše ime (obavezno polje)

  Vaš email (obavezno polje)

  Naslov poruke

  Sadržaj poruke