Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Kontakt

 • Opština Kovačica
 • E-mail:  opstina@kovacica.org
 • Telefon:  013/661-122
 • Faks:  013/661-047
 • Adresa : Maršala Tita 50
 • PIB: 100988231
 • Matični broj: 08154295
 • JBKJS Opštinske uprave: 08529
 • JBKJS Opštinskog javnog pravobranilaštva: 61175
 • JBKJS Opštinskog veća: 61174
 • JBKJS Skupštine opštine Kovačica: 09683
 • JBKJS Kabineta predsednika: 09684

KABINET PREDSEDNIKA

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

OPŠTINSKA UPRAVA

 • Tanja Bubeskov
 • Pozicija: Načelnik opštinske uprave
 • E-mail:  tanja.bubeskov@kovacica.org
 • Daniel Magdu, dipl. ecc.
 • Pozicija:  Rukovodilac odeljenja za privredu i LER
 • E-mail:  daniel.magdu@kovacica.org
 • Alžbeta Marko, dipl. ecc.
 • E-mail: alzbeta.marko@kovacica.org
 • Pozicija: Rukovodilac odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju
 • Virđinija Krivači, dipl. ing. arhitekture
 • E-mail: virdjinija.krivaci@kovacica.org
 • Pozicija: Rukovodilac odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslove
 • Tanja Bubeskov, dipl. pravnik 
 • E-mail: tanjab@kovacica.org
 • Pozicija: Rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti
 • Zdenko Sokol, dipl. pravnik
 • E-mail: zdenko.sokol@kovacica.org
 • Pozicija: Rukovodilac odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

MESNE KANCELARIJE

 

Izaberite primaoca

Vaše ime (obavezno polje)

Vaš email (obavezno polje)

Naslov poruke

Sadržaj poruke