Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

O nama

U plodorodnom jugoistočnom delu Vojvodine, na površini od 419 km2 prostire se opština Kovačica. Na jugu se graniči sa opštinom Pančevo, na istoku sa opštinom Alibunar, na severoistoku sa opštinom Sečanj, na severu sa opštinom Zrenjanin, a na zapadu sa opštinom Opovo. Nadmorska visina kreće se od 75 m u području tamiške aluvijalne ravni, do 135 m u istočnom i jugoistočnom delu teritorije. Od Beograda je udaljena 50 km, a od Novog Sada 90 km. Čine je osam naselja: Kovačica, Padina, Debeljača, Crepaja, Uzdin, Samoš, Idvor i Putnikovo. Po podacima sa poslednjeg popisa u opštini Kovačica živi ukupno 27.890 stanovnika. Od toga u samoj Kovačici živi 6.763 stanovnika, a u ostalim mestima: Padina 5.760, Debeljača 5.325, Crepaja 4.855, Uzdin 2.498, Samoš 1.247, Idvor 1.198, Putnikovo 243.

j. banat

Etnička struktura opštine Kovačica ima slična obeležja većine opština u Vojvodini. Njene osnovne karakteristike su veliko nacionalno šarenilo, sa različitom zastupljenošću pojedinih naroda i narodnosti i to: Slovaka 41%, Srba 33,9%, Mađara 10,5%, Rumuna 7% i ostalih nacionalnosti. Statutom naše opštine utvrđena je ravnopravna upotreba jezika i pisma Srba, Slovaka, Mađara i Rumuna. U strukturi privrede opštine Kovačica poljoprivreda je dominantna, iako skoro u svakom mestu postoje industrijski objekti značajni za život meštana.

Jednom rečju, Opština Kovačica je, pre bi se kazalo, mala nego velika zajednica, poznata po tome što je tu rođen Mihajlo Pupin, čuvena po naivnoj umetnosti, debeljačkim vašarima, crepajačkim ljubiteljima konja, nacionalno heterogena, gde već više od 200 godina, uvažavajući jedni druge, poštujući i negujući svoje, složno žive Srbi, Slovaci, Mađari, Rumuni i svi ostali građani.