Zvanična internet prezentacija opštine Kovačica

Srpski - latinica
Srpski - ćirilica

Porodiljsko, nega i posebna nega deteta

Od 1. jula 2018. godine počeo je sa primenom novi zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. U skladu sa tim, došlo je do određenih izmena, koje se odnose na predaju zahteva za porodiljsko odsustvo. Ovo se odnosi na sve doznake za porodiljsko odsustvo otvorene nakon 1.7.2018. godine.

Poslodavac više nema obavezu obračuna zarade i prikupljanja dokumentacije, jer od momenta otvaranja doznake za porodiljsko odsustvo, porodilje prelaze u nadležnost službe dečije zaštite opštine Kovačica, kao i Republike Srbije.

Majka može da preda zahtev odmah nakon otvaranja doznake za porodiljsko odsustvo!

Uz čitko popunjen obrazac i potpisan zahtev, potrebna dokumentacija koju korisnik prava podnosi je sledeća:

  1. Doznaka za porodiljsko odsustvo (original)
  2. Prva doznaka za trudničko bolovanje (kopija, daje poslodavac)
  3. Izvodi iz matičniih knjiga rođenih (kopija, za svako dete po redu rođenja)
  4. Rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu sa rada radi nege deteta
  5. Kopija kartice tekučeg računa

Važno

Porodilje koje su ostvarivle prihode po osnovu:

– Samostalnog obavljanja delatnosti

– Nosioca poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost

– Ugovora o privremenim i povremenim poslovima

– Ugovora o delu

– Autorskog ugovora

Imaju pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, bilo da su u isto vreme zaposlene kod pravnog ili fizičkog lica ili ako su samo ostvarivale prihode po osnovu gore pomenutih ugovora.

Ukoliko je majka u momentu porođaja nezaposlena ima pravo na naknadu zarade jedino ako je u periodu od 18 meseci koji prethodi rođenju deteta ostvarivala prihode kod fizičkog ili pravnog lica, ili prihode po gore navedenim ugovorima.